Wilde cichorei

€10.00

Latijnse naam:   Cichorium intybus

Thema:   Het imago.

Negatief patroon:   Gezien willen worden.

Transformatie:   Ik zie mijzelf.

Gebruik:   1 druppel op de huid per dag, eventueel de dosering langzaam verhogen.

Nevenwerking:   Er kunnen in zeldzame gevallen allergische huidreacties optreden.

Inhoud:   20 ml

Categorie:

Productbeschrijving

Latijnse naam:   Cichorium intybus

Thema:   Het imago.

Negatief patroon:   Gezien willen worden.

Transformatie:   Ik zie mijzelf.

 

Kenmerken:

De Wilde Cichorei, lid van de familie van de composieten, oorspronkelijk alleen te vinden in klein Azië en Noord Afrika, heeft zich over heel west Europa verspreid. Vierentwintig honderd jaar voor Christus werd dit kruid al benoemd in de oude Ebers-papyrus uit Egypte. Plinius gaf aan dat het kruid uitstekend te gebruiken is als bloedreiniger. De plant heeft in zijn stengels een wit bitter melksap,dat galsecretie bevorderend werkt. Galenus benoemde al de geweldige leverwerking van dit kruid. De wortel van deze plant wordt gebrand en vermalen gebruikt als koffie vervanger. Uit de wilde cichorei heeft men Brussels lof of wit lof gekweekt. Dit is echter veel minder bitter en daardoor minder geneeskrachtig voor de lever.
In Europa vinden we dit kruid langs wegen, aan randen van akkers en kalkhoudende grond. De plant kan een hoogte bereiken van ca. 1 meter. De plant is overblijvend ,heeft een stijve stengel en groeit breed uit. De bloem heeft lintvormige bloemblaadjes, meestal meer dan tien per bloem. De bloemen zijn helder blauw (juli -september), bij zonsopgang openen de bloemen zich en sluiten bij zonsondergang.

Het wezen van de Cichorei

Vanuit de zojuist genoemde kenmerken kunnen we innerlijke kwaliteiten van dit kruid herkennen. Het bittere melksap staat symbool voor de zelf ontkenning en verbittering van deze plantenziel. Wanneer we leren onszelf gevoelsmatig te verplaatsen in het wezen van de plant zoals ook Dr. Edward Bach dat deed, kunnen we deze gevoelsmatige kwaliteit exact herkennen en benoemen. De breed uitstaande kalige takken maken een spichtige indruk en geven daarmee een houding aan die te zeer naar de buitenwereld gericht wordt, waarbij het werkelijke ik nauwelijks aan bod komt. De plant heeft een duidelijke voorkeur voor kalkrijke grond. Kalk resoneert op zieleniveau met de ik-structuur, waaruit we kunnen concluderen dat dit element behoort bij het overleefpatroon van deze plantenziel: verstarring. We vinden dit kruid vaak langs wegen en aan de randen van akkers: toont de plantenziel hiermee haar behoefte aan profileren? In de prachtige licht blauwe bloesem maakt de ziel van de cichorei zich vrij van enig uiterlijk vertoon. De kleur geeft uitdrukking aan kwaliteiten als vrijheid, rust en jezelf zien.

Het wezen van de Cichorei aan het woord

Ik voel me heerlijk als ik op de voorgrond ben en mij gezien weet door anderen. Ik heb daar veel voor over, desnoods wil ik daar pijn voor lijden. Als anderen maar niet mijn zwaktes en kwetsbaarheden zien.
Kwetsbaarheid past mij niet, het liefst wil ik alles aankunnen. Heerlijk om je sterk te voelen, dan kan de ander je niets aandoen.
Anderen denken ook dat ik een krachtig mens ben …dat ben ik ook…maar… zij weten niet dat ik daar erg mijn best voor moet doen.
Ik ben graag belangrijk en heb bevestiging nodig van anderen, die mij prijzen. Kritiek en afwijzing vind ik doodeng, dat probeer ik graag te vermijden.
Dat maakt wel, dat ik afhankelijk ben van de ander…maar dat zij maar zo.
Ik kan niet anders, voorlopig werkt dit voor mij het best.
Ik vind presentatie en het uiterlijk heel belangrijk, dat zijn mijn wapens in de strijd tegen de bedrijgende buitenwereld.
Natuurlijk ben ik perfectionistisch ingesteld en goed alert, mijn image lijdt niet graag schade! Dit alles maakt mij wat heerszuchtig en egocentrisch…dat zult u begrijpen!

De transformatie van de cichorei-bloesem:

Ik zie mijzelf zoals ik ben en heb daar vrede mee. Ik realiseer mij dat ik van niemand afhankelijk ben.
Ik ben vrij…………
Relatie tot de elementen

De plantenziel van de cichorei heeft een sterke overeenkomst met het vergiftigings beeld van het element Zirkonium. Dit element werkt vanuit het hartchakra….het versterkt de pauw in onszelf…..gezien willen worden!!!!
Hierbij maakt een mens in dit overleefpatroon teveel verbinding met zijn buitenwereld en gaat uit contact met zichzelf. De tegenpool van Zirkonium
werkt in de Zonnevlecht : het element Astaat…..het element van de Phoenix.
Alles wat deze zielevogel wil is de oude materie vorm loslaten om hem in te ruilen voor een kosmische gedaante via de weg van het transformerende vuur. Zijn verenpak wordt rood afgebeeld…dat is het transformerende vuur. De ogen zijn blauw net als de bloemen van de cichorei. Zij schouwen een andere werkelijkheid………
Ook is er een overeenkomst met het element Nobelium. Iemand die element teveel opneemt weet zich niet goed te beschermen,is onzeker van aard en laat zich daardoor niet echt zien…de buitenwereld is in dit geval te bedreigend.