TammeKastanje

Tamme kastanje

€10.00

Latijnse naam:   Castanea sativa

Thema:   Omgaan met lijden.

Negatief patroon:   Identificatie met lijden, wanhoop.

Transformatie:   Ik accepteer mijn lijden met gelijkmoedigheid.

Gebruik:   1 druppel op de huid per dag, eventueel de dosering langzaam verhogen.

Nevenwerking:   Geen

Inhoud:   20 ml

Categorie:

Productbeschrijving

Latijnse naam:   Castanea sativa

Thema:   Omgaan met lijden.

Negatief patroon:   Identificatie met lijden, wanhoop.

Transformatie:   Ik accepteer mijn lijden met gelijkmoedigheid.

Kenmerken:

De Tamme Kastanje behoort tot de familie van de Fagaceae (Beukenfamilie). Hij is inheems in Zuid-Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië. Hij is aangeplant om zijn eetbare kastanjes en als sierboom in parken en tuinen. Hij doet het heel goed in kiezelgebergte, maar hij is kalkmijdend. De vruchtzetting begint omstreeks het vijfentwintigste levensjaar. Op hoge leeftijd wordt de stam van deze boom hol. Op Sicilië heeft men een holle Tamme Kastanje gevonden waaronder een hele kudde schapen beschutting vond, men schatte de boom op vierduizend jaar oud. De boom kan tot dertig meter hoog worden, heeft een zware stam, hard hout en een omtrek van negen tot twaalf meter. De bast is in de jeugd glad en grijs, later echter bruin en vol scheuren. De bladeren zijn gesteeld en ellipsvormig langwerpig, tien tot vijfentwintig centimeter lang, glanzend, met evenwijdige zijnerven, die doorlopen in krachtige, regelmatige tanden. De boom bloeit in juni met lichtgroene bloemen en is éénhuizig. De mannelijke bloeiwijze, tien centimeter lang. De vrouwelijke bloemen bevinden zich in de bladoksels en hebben een vlezig omhulsel, later wordt dit de bolster, die er uitziet als een stekelvarken. De vruchten van deze boom zijn de Tamme Kastanjes, deze zijn rijp in september/oktober. In verschillende Europese lanen worden gedroogde kastanjes tot meel vermalen. In die vorm kunnen kastanjes graanproducten vervangen in brood, soepen en andere spijzen. Kastanjepuree is een fijne variatie op de eeuwige aardappelpuree.

Het wezen van de Tamme Kastanje

We zien een boom met een fiere gestalte, maar als we ons gevoelsmatig met deze plantenziel verbinden, worden we verbijsterd door zijn intens lijden tot uiterste moedeloosheid toe. Hij is te vergelijken met een mens, die door het leven bezocht is door hevige pijnlijke gebeurtenissen en daar niet mee om kan gaan. Er komt een totale identificatie met lijden, waardoor vreugde en andere positieve gevoelens onbereikbaar worden. Met zijn bolster die er als een stekelvarken uit ziet, laat hij zien dat hij echt geen verwachtingen heeft van die buitenwereld en zich totaal afsluit. Hij kan er niet meer tegen. Hij is zich niet bewust dat het leven een leerschool is waarop we om leren gaan met allerlei ervaringen van pijnlijk tot zeer vreugdevol. Hier blijft ons wezen hangen in pijnlijke ervaringen, die niet hun juiste plaats krijgen en gedragen worden als een ervaring, die leidt tot de inwijdingspoort van de gelijkmoedigheid. Als hij door deze poort heen is weet hij met vreugde en verdriet zodanig om te gaan dat beide hem niet werkelijk uit het evenwicht hoeven te brengen. Lijden wordt voor hem een kwaliteit om de diepte van het eigen hartsbewustzijn te doorgronden.

Het wezen van de Tamme Kastanje aan het woord

Mijn levensweg is een lijdensweg geworden sinds mijn partner zonder enige uitleg bij mij weggegaan is. Ik begrijp niet waarom dit allemaal gebeurd is. Wij hielden zo zielsveel van elkaar………maar nu is alles voorbij. Mijn liefde is nu veranderd in diepe pijn, zo zelfs dat mijn hart er zeer van doet. Mijn pijnlijke ervaring heeft mij zo geschokt dat ik het gevoel heb dat ik niet meer verder kan. Ik ben wanhopig. Ik weet niet wat ik verder nog van het leven moet verwachten, mijn pijn is zo groot dat ik denk dat ik dit niet meer verwerken kan. Het lijkt alsof mijn ondergang in zicht is.

Transformatie van de Tamme Kastanje

Mijn lijden was slechts een inwijding, waardoor ik nog meer mijn wezenlijke kracht leer kennen.

Relatie tot de elementen

Het overleefpatroon van de Tamme Kastanje komt overeen met het vergiftigingsbeeld van het element Dysprosium, werkend uit het hart-chakra. Het heeft rechtstreeks te maken met het vermogen om lijden te ervaren, de valkuil is echter om er in weg te zinken. De tegenpool van dit element is Francium, werkend in het kruinchakra. Het vertegenwoordigt hier vervulling en vreugde,de opperste werkelijkheid van de ziel.