Agrimonie

€10.00

Latijnse naam: Agrimonia eupatoria
Thema: Echt zijn
Negatief patroon: Je mooier voordoen
Transformatie: Laten zien wie je bent

Categorie:

Productbeschrijving

Kenmerken

Agrimonie behoort tot de familie van de Rosaceae (rozenfamilie). Hij groeit voornamelijk op velden, te midden van kreupelhout en op braakliggende grond. De plant kan een hoogte bereiken van circa zeventig centimeter.
De naam vinden we terug in het Grieks: Agros is veld en monias is eenzaam levend. Een andere verklaring van de naam komt argemonè: is oogstaar in verband met helende kwaliteiten van dit kruid op deze oogaandoening. De soortnaam eupatoria is waarschijnlijk genoemd naar de koning van Pontus: Mithridates Europator, een groot botanicus die leefde in de eerste eeuw voor v. Chr, hij heeft dit kruid in de geneeskunde geïntroduceerd. De plant is bijna heel Europa te vinden met uitzonderingen van de poolgebieden. Het is een overblijvende plant met een enkelvoudige rechtopstaande stengel. De bladeren staan in stengelomvattende steunblaadjes en hebben tot maximaal tien kleinere blaadjes die gevederd zijn. De plant bloeit van juni tot september met een langwerpige aar met talrijke gele vijfbladige bloempjes. Hij beschikt over een kruipende dikke wortelstok. Zijn zaden zijn neerhangend en klisvormig.

Het wezen van agrimonie

Met zijn rechtopstaande stengel laat hij een duidelijke ik-manifestatie zien. Met zijn bladvorm maakt hij een elegante indruk. Wanneer we ons gevoelsmatig verplaatsen in deze plantenziel worden we ons iemand bewust die zich steeds mooier wil voordoen dan hij werkelijk is en pijnen verbloemt en weglacht. Het wezen van deze plant leeft in een rechtstreekse zelfontkenning en richt zich naar de buitenwereld met uiterlijke schijn om bevestiging te zoeken. De minder fraaie kantjes van deze plantenziel worden meesterlijk weggedrukt en vormen de schaduwzijde, die door de buitenwereld niet of nauwelijks bemerkt wordt. Zij is dus van nature een oppotter en een mooiweerspeler. Je zelf niet laten zien en toneel spelen mondt natuurlijk uit in een eenzame positie, want de keuze is immers: niet werkelijk gekend willen worden. De plant komt tot bloei in een prachtige lange aar met kleine gele bloempjes. In zijn bloeiwijze speelt deze plantenziel geen toneel meer, maar kiest er voor zich helemaal te laten zien aan de buitenwereld zoals zij dat wil. Met de gele kleur zet de plant zichzelf in het zonnetje en laat daarmee zijn zonnekracht zien. Zonnekracht wordt zo genoemd, omdat het sterk gerelateerd is aan het werkelijke ik.

Het wezen van agrimonie aan het woord
In menselijke gevoelens vertaald

Ik wil positief en vrolijk zijn, want dat is het beste voor mij en de contacten met de ander. Wat heb je er aan om over diepere gevoelens te zeuren die moeilijk zijn. Mijn motto is zoek de zonzijde van het leven en val niemand lastig. Ik heb er veel voor over dat de buitenwereld mij van mijn beste kant ziet. Daarom richt ik me zoveel mogelijk naar de ander, bovendien wordt je dan niet afgekeurd, Als ik mij steeds aangenaam en harmonieus opstel heb ik de leukste contacten. Pijnlijke gevoelens en gedachten, daar houd ik niet van en bovendien vind ik ze ook niet positief. Soms krijg ik de vraag of ik wel eens iets moeilijk of vervelend vind, nou dan lach ik maar, want ik heb geen zin in problemen en confrontaties. Bovendien wat je niet weet dat deert je ook niet. Of het goed met me gaat?……… ja natuurlijk wat dacht u nou toch! Dat vind ik ook echt en daar ben ik blij mee. Zeuren is niet goed…….., er is altijd wel wat…………. maar dat doet er niet toe. Daar houd ik mee niet mee bezig. Al mijn vrienden houden van mij omdat ik altijd zo’n vrolijk,onbezorgd type ben.
De transformatie van de agrimoniebloesem

Ik kies er voor om helemaal mijzelf te zijn en wanneer dat nodig is zal ik disharmonie onder ogen zien.

Relatie met de elementen

De vrolijke frans zoals deze gestalte krijgt bij deze remedie,komt overeen met het vergiftigingsbeeld van het scheikundig element Francium, dat werkzaam is in het kruinbewustzijn van ieder mens. Van aard is dit element vrolijk en gerelateerd aan de Griekse godheid Bacchus, de god van de roes en de vrolijkheid. Deze heeft niets met somberheid of pijn van doen,dat kunnen we overlaten aan het element Dysprosium als tegenpool,werkend vanuit het hartbewustzijn. Dit element is verbonden met de realiteit van het leven in de vorm van gevoelspijn ervaren en deze een plaats geven.